Interešu izglītības pulciņi Slokas pamatskolā

2019. /2020. mācību gads

Programmas nosaukums

Pedagogs

Vecuma

 posms

Nodarbību norises laiks

Norises vieta

Florbols Regīna Strautiņa 1.-2.kl. Ceturtdiena un piektdiena8.00 – 8.40

Sporta zāle

3.-4.kl. Otrdiena: 13.25 – 14.05 un piektdiena:14.15 – 14.55

Sporta zāle

Badmintons Regīna Strautiņa 4.-9.kl. Piektdiena: 15.00 – 16.20

Sporta zāle

Sporta spēles Regīna Strautiņa 5.-9.kl.

Otrdiena un ceturtdiena:

15.00 – 15.40

Sporta zāle

Florbols Adrija Muša 5.-9.kl. Pirmdiena:15.40 – 16.20 un trešdiena: 15.00 – 16.20

Sporta zāle

Veloapmācības pulciņš “Zibenīši” Inga Mulareka 3.-5.kl. Pirmdiena, otrdiena, trešdiena: 14.10 – 14.50

213. kab., sporta laukums

Jauno ornitologu pulciņš Inese Rozenvalde 3.-5.kl. Ceturtdiena: 13.25 – 14.55

206. kab.

Vizuālās mākslas pulciņš Simona Balašova 6.-9.kl. Trešdiena:14.15 – 15.40 un piektdiena: 14.15 – 14.55

202. /301. kab.

1.-5.kl. Pirmdiena: 13.25 – 14.55 un otrdiena: 14.15 – 14.55

202. /301. kab.

5.-7. klašu meiteņu ansamblis Anda  Spale 5.-7.kl. Trešdiena: 15.00 – 16.20

105. kab.

Koris Anda Spale 1.kl. Trešdiena: 8.00 – 8.40

105. kab.

2.-4.kl. Pirmdiena, ceturtdiena:8.00 – 8.40

105. kab.

Eko dizaina pulciņš “Dabas rotas” Sintija Tjarve 1.-4.kl. Trešdiena: 14.15 – 14.55 un ceturtdiena:13.25 – 14.05

204. kab.

Datorgrafika 1. – 4. kl. Samanta Balode 1.-4.kl. Pirmdiena, trešdiena: 8.00 – 8.40

213. kab.

Tautas deju kolektīvs Andra Mančasa 1.-2.kl. Pirmdiena, piektdiena:8.00 – 8.40

Konferenču zāle

3.-4.kl. Ceturtdiena: 8.00 – 8.40 un 14.10 – 15.10;otrdiena: 14.10 – 15.10

Konferenču zāle