Interešu izglītības pulciņi Slokas pamatskolā

2020. /2021. mācību gads

Programmas nosaukums

Pedagogs

Vecuma

 posms

Nodarbību norises laiks

Norises vieta

Florbols Regīna Strautiņa 1.-2.kl. Trešdienās 8.45 – 9.25

Otrdienās: 14.05.-14.45

Sporta zāle

Citas sporta spēles Regīna Strautiņa 5.-9.kl.

Otrdiena 8.00-9.25

Sporta zāle

Florbols Adrija Muša 5.-9.kl. Pirmdiena:14.50 – 15.30 Trešdiena: 8.00 – 9.25

Sporta zāle

Veloapmācības pulciņš “Zibenīši” Inga Mulareka 3.-5.kl. Pirmdiena: 14.05-14.45

Trešdiena: 14.05-14.45

Piektdiena: 14.05-14.45

sporta laukums

5.-8. klašu meiteņu ansamblis Anda  Spale 5.-6.kl. Piektdiena: 8.00-9.25

105. kab.

Koris Anda Spale 1.kl. Ceturtdiena: 8.00 – 9.25

105. kab.

2.-4.kl. Pirmdiena: 8.00 – 8.40

Otrdiena: 8.45-9.25

105. kab.

Eko dizaina pulciņš “Dabas rotas” Sintija Tjarve 1.-4.kl. Trešdiena: 14.45 – 16.05

204. kab.

Datorgrafika 1. – 4. kl. Zaiga Rakovska 1.-4.kl. Piektdiena: 13.20-14.45

213. kab.

Tautas deju kolektīvs Andra Mančasa 1.-4.kl. Otrdiena: 16.50-18.00

Ceturtdiena 16.50-18.00

Konferenču zāle