Interešu izglītības pulciņi Slokas pamatskolā

2018./2019. mācību gads

Pulciņš Vadītāja Diena, laiks Telpa
Florbols 1.-2. kl. Regīna Strautiņa Ceturtdienās 12.25 – 13.05

Piektdienās 13.35- 14.15

Sporta zāle
Florbols 3.-4. kl. Regīna Strautiņa Otrdienās 14.20- 15.00

Ceturtdienās 8.00- 8.40

Sporta zāle
Badmintons 4.-9. kl. Regīna Strautiņa Pirmdienās 8.00- 9.25 Sporta zāle
Volejbols 5.-9. kl. Regīna Strautiņa Piektdienās 14.20-15.45 Sporta zāle
Florbols 5.-9. kl. Adrija Muša Trešdienās 14.20- 15.45 Sporta zāle
Veloapmācība “Zibenīši” 3.-5.kl Inga Mulareka Pirmdienās 14.15- 15.00

Trešdienās 14.15- 15.00

Piektdienās 13.30- 14.30

210. kab.
Datorgrafika 1.-4. kl. Samanta Balode Pirmdienās 13.35- 14.15

Trešdienās 8.00- 8.40

213. kab.

212. kab.

Vizuālā māksla 1.-5.kl. Nelda Otersone-Andersone Trešdienās 14.20-16.35 301. kab.
Vizuālā māksla 6.-9.kl. Nelda Otersone-Andersone Trešdienās 15.05-17.20  301.  kab.
1.klašu  koris Anda Spale Trešdienās  8.00 – 8.40 105. kab.
Koris 2.-4.klasei Anda Spale Pirmdienās  8.00 – 8.40

Piektdienās 8.00 – 8.40

105. kab.
Meiteņu ansamblis Anda Spale Pirmdienās 14.20–15.00

Ceturtdienās 15.05-15.45

105. kab.
Tautiskās  dejas 1.-5.kl. Ilze Voiska Otrdienās 13.05- 14.00

Ceturtdienās 14.00- 15.00

2.stāva foajē
Radošā rakstīšana  Anita Grīnhofa Trešdienās 13.35- 15.00 Bibliotēkā