Pasākumu kalendārs

Teātra pulciņš

Šajā mācību gadā Slokas pamatskolā savu darbību ir uzsācis teātra pulciņš, kurā 4. un 5. klašu skolēni  aktīvi un radoši apgūst aktieru meistarības pamatus ar rotaļu elementu, vingrinājumu un etīžu palīdzību.

 Tā kā aktiera izteiksmes līdzeklis ir aktieris pats, bērni, nodarbodamies ar teātri, padziļināti iepazīst sevi- gan kā fiziskas būtnes, gan kā garīgas personības, gan kā sabiedrības locekļus, iemācās saprast un novērtēt savu un līdzcilvēku vienreizīgumu un līdzību, un tādējādi pastiprinās viņu pašapziņa un  empātijas spējas.Trenējot runu un aktiermeistarību, uzstājoties publikas priekšā, jaunie aktieri vispusīgi sevi attīsta un, gūstot skatītāju atzinību, pašapliecinās. Līdz ar to veidojas priekšnoteikumi līdzsvarotas, radošas, gudras, daudzpusīgas, individuāli un sociāli aktīvas personības tapšanai, kurai ir nesalīdzināmi lielākas iespējas pilnvērtīgi sevi apliecināt mācībās, ārpusstundu aktivitātēs un personiskajā dzīvē.

   Tā kā teātris ir sintētiska māksla, kas ietver sevī plašu izteiksmes līdzekļu spektru- deju, mūziku, tēlotājmākslu, tehnisko jaunradi u.c., tad saskarsme ar teātri paplašina redzes loku vairāk nekā jebkurš cits brīvā laika pavadīšanas veids, tādējādi stimulējot daudzpusīgas, kulturālas personības veidošanos.

Aina Čakša

Pētera Postaža gleznas Slokas pamatskolā.

Māksla skolā nav nekas jauns, bet mākslas darbi jau ar savu klātbūtni veicina skolēnu radošo audzināšanu, sniedzot skolai īpašu auru.

Vienmēr esmu tiecies pēc profesionālās mākslas ienākšanas skolā. Uzskatu, ka tas mums ir izdevies ar mākslinieka J. Anmaņa vairākkārtējo viesošanos skolā, dzejnieces                      M. Zālītes vizīti un nu – mākslinieka P. Postaža gleznu izstādi.

Mākslas darbi skolā ir kā izstādes apmeklējums katru dienu, un katrreiz šie darbi uzrunā citādi, arvien var atrast ko jaunu.

Izstāde tapusi pēc Slokas pamatskolas mākslas skolotājas N. Otersones –Andersones iniciatīvas sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas muzeju.

Izstāde ir atvērta ikvienam interesentam.

WP_20150520_003

Skolas direktors G.Miķelsons