Slokas pamatskolas pasākumu plāns

Decembris 2020.

 

Datums

Diena

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgais skolotājs

1.

O

Labdarības akcija “Ziemassvētku prieks”. 1.-15.dec. A.Grinhofa, kl. audzinātāji
Apsveikumu izgatavošana SIA “Veselības un sociālās aprūpes centrs – Sloka” iemītniekiem. 1.-15.dec. A.Grinhofa,E.A.Ošiņa, 1.-4.kl. latv.val. skolotāji

2.

T

3.

C

4.

Pt

Skolas telpu noformēšana svētkiem A.Grinhofa,E.A.Ošiņa, 1.-4.kl. audzinātāji

5.

S

6.

Sv

7.

P

8.

O

Metodiskā konference “Izaicinājumi un to pozitīvs risinājums, ieviešot jauno izglītības standartu” (organizē Jūrmalas Valsts ģimnāzija) 10.00-14.00 tiešsaiste A.Grinhofa

9.

T

Tiešsaistes kursi “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem” 9.30 tiešsaiste Z.Rakovska

10.

C

Skolēnu mācību uzņēmumu pasākums CITS BAZĀRS 10.-14.dec. 10.00 tiešsaiste I.Kravinska

11.

P

Rūķu veidošana pie skolas ieejas A.Grinhofa, 1.-4.kl. audzinātāji

12.

S

13.

Sv

14.

P

Svētku sajūtu nedēļa Kl. audzinātāji

15.

O

16.

T

17.

C

Pedagoģiskās padomes sēde 14.00 tiešsaiste G.Miķelsons
Skolēnu izgatavoto Ziemassvētku apsveikuma kartīšu izstāde 13.00 bibliotēka A.Grinhofa

18.

Pt

Klases stunda. Liecību izsniegšana 1.-4.kl. 9.00 Kl. audzinātāji
Skolēnu apbalvošana, Zelta liecību pasniegšana 1.stāva gaitenis G.Miķelsons

19.

S

20.

Sv

21.

P

22.

O

Nosūtām darbus Latviešu valodas aģentūras organizētajam konkursam “Dāvana Ziemassvētku vecītim” A.Grinhofa

23.

T

Skolotāju sanāksme 13.30 tiešsaiste G.Miķelsons
Nosūtām darbus fotokonkursam “Ziemassvētki manās mājās un Jūrmalā” L.Sūniņa

24.

C

25.

P

26.

S

27.

Sv

28.

P

29.

O

30.

T

31.

C

 

Pasākumu plāns septembrī

Pasākumu plāns oktobrī

Pasākumu plāns novembrī