Slokas pamatskolas pasākumu plāns

2021./2022. mācību gads

2021. gada oktobris

Datums

Diena

Pasākums

Laiks

Norises vieta

Atbildīgais skolotājs

1.

Pt

Skolotāju diena 12.30 Sporta zāle A.Spale
2.

S

3.

Sv

4.

P

Seminārs par individualizētu un personalizētu pieeju izglītībai (org. Izglītības pārv.) 15.00-16.30 Tiešsaiste G.Miķelsons,

I.Kravinska

5.

O

Seminārs “Atbalsts pedagogiem darbā ar imigrantiem” (org. Ē.Pičukāne, LVA). Turpin. 6.okt. 14.00-17.00 Tiešsaiste G.Miķelsons,

A.Grinhofa

6.

T

Skolotāju sanāksme 15.00 Direktora kab. G.Miķelsons
7.

C

Ekopadomes fotografēšanās inform. izdevumam “Jūrmalas Avīze” 12.30 Pie skolas I.Kravinska
Seminārs “ Konsultatīvais  atbalsts iekļaujošas izglītības īstenošanai” (org. Izglītības pārv.) 12.00-14.00 Tiešsaiste I.Mulareka
Pieredzes skola. Konference “Starppriekšmetu saiknes nodrošināšana mācību procesā” (org. JVĢ) 15.00 Tiešsaiste A.Čakša,

I.Kravinska

8.

Pt

Mācību ekskursija 5.kl. Maršruts: Aspazijas māja – Jūrmalas muzejs – Dzintaru mežaparks 8.45 J.Rozenšteine
Pašvaldības policijas nodarbība “Administratīvā atbildība” 9.a kl. 11.30 215.kab. I.Mulareka
9.

S

10.

Sv

11.

P

Slokas pamatskolai – 110. Apsveikumu veidošana skolai. Dzimšanas dienas tortes izgatavošana no dabas materiāliem 1.-9.kl. Radošo darbu izstāde Skolas 1.stāva gaitenis A.Grinhofa,

E.A.Ošiņa

Radošā programmēšana. Interaktīva tiešsaistes stunda 7.-9.kl. skolēniem (vada ES Programmēšanas nedēļas vēstniece Elīna Ražena) 10.00-10.40 205.kab. Z.Rakovska
12.

O

Skolēnu domes un Ekopadomes sanāksme 12.20 215.kab. I.Kravinska
Karjeras izglītība 8.a kl. 14.05-15.30 304.kab. A.Grinhofa
 “Ēdienkartē – neformālā izglītība” (org. JIC) 15.00-19.00 Dzintaros I.Kravinska
13.

T

14.

C

Karjeras izglītība 9.b kl. 12.30-14.00 306.kab. A.Grinhofa

 

Vebinārs par programmas “Young Innovators” realizēšanu 15.00-16.00 Tiešsaiste I.Kravinska,

Z.Ošiņa

15.

Pt

Kursi “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” 13.00-17.30 Tiešsaiste I.Rozenvalde
16.

S

Kursi “Jaunrades darbu vērtēšana kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas priekšmetos”. Turpin. 22., 23., 30.okt. 10.00 Tiešsaiste E.A.Ošiņa
17.

Sv

18.

P

Sanāksme 1.-3.kl. skolotājiem 11.00 Tiešsaiste I.Rozenvalde
19.

O

Sanāksme 4.-9.kl. skolotājiem 10.00 Tiešsaiste A.Čakša,

Z.Ošiņa

20.

T

Izglītojošs vebinārs “Skolotājs – vēstnesis zaļākai nākotnei” (org. Elektrum Energoefektivitātes centrs). I.Kravinskas prezentācija “Ekoskolas – nākotnes skolas. Slokas pamatskolas piemērs” (plkst.11.50-12.15) 10.00 Tiešsaiste I.Kravinska
21.

C

Kursi “Izglītības tehnoloģiju mentora loma mērķtiecīgai tehnoloģiju izmantošanai mācībās” 16.00-18.00 Tiešsaiste Z.Rakovska
Vebinārs par programmas “Young Innovators” realizēšanu 15.00-16.00 Tiešsaiste I.Kravinska,

Z.Ošiņa

22.

Pt

Sanāksme kl. audzinātājiem 10.00 Tiešsaiste A.Grinhofa
23.

S

24.

Sv

25.

P

26.

O

27.

T

Skolotāju sanāksme 10.00 Tiešsaiste G.Miķelsons
Vecāku sapulce 9.a, 9.b kl. 18.00 Tiešsaiste A.Spale
28.

C

Vebinārs par programmas “Young Innovators” realizēšanu 15.00-16.00 Tiešsaiste I.Kravinska,

Z.Ošiņa

29.

Pt

Konference „Skolēns valodā un valoda skolēnā” (org. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas, LU) 10.00

 

Tiešsaiste Z.Ošiņa
Vecāku sapulce 4.kl. 18.00 Tiešsaiste Z.Rakovska
Vecāku sapulce 8.b kl. 18.30 Tiešsaiste Z.Ošiņa
Vecāku sapulce 7.a kl. 18.30 Tiešsaiste E.A.Ošiņa
30.

S

31.

Sv

Rudens brīvdienas: no 2021. gada 18. oktobra līdz 29. oktobrim.

Pasākumu plāns_jūnijs

Pasākumu plāns_augusts

pasākumu plāns septembris

pasākumu plāns oktobris

 

2020./2021. mācību gads

 

Pasākumu plāns septembrī

Pasākumu plāns oktobrī

Pasākumu plāns novembrī

Pasākumu plāns decembrī

pasākumu plāns janvāris

Pasākumu plāns februāris

pasākumu plāns marts

Pasākumu plāns aprīlis

Pasākumu plāns maijs