kopbilde

Klašu audzinātāju saraksts

2018./2019. m.g.

 

1. klase Zaiga Rakovska

2. klase Samanta Balode

3. klase Anda Stanga

4. a klase Renāte Uršte

4. b klase Velga Ploriņa

5. a klase Guna Višņevska

5. b klase Zanda Ošiņa

6. a klase Anda Spale

6. b klase Regīna Strautiņa

7. klase Aina Čakša

8. a klase Lāsma Sūniņa

8. b klase Indra Krūmberga

9. klase Anita Auziņa