kolekīvs

Skolotāju kolektīvs 2021./2022. mācību gadā

Nr.p.k.

Vārds, uzvārds

Audzināmā klase

Amats

1.

Miķelsons Guntars

 

Direktors

2.

Sūniņa Lāsma

 

Direktora vietniece izglītības jomā

3.

Auziņa Anita Matemātikas skolotāja

4.

Bērziņa Pārsla 7.b Angļu valodas skolotāja, logopēde

5.

Burkhardte Baiba Vācu valodas skolotāja

6.

Čakša Aina Angļu valodas, teātra mākslas skolotāja

7.

Grinhofa Anita Latviešu valodas, literatūras skolotāja, bibliotekāre

8.

Kravinska Iveta Ģeogrāfijas, sociālo zinību, sociālo zinību un vēstures skolotāja

9.

Krūmberga Indra 6.a, 6.b Dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja

10.

Majore Evija Fizikas skolotāja

11.

Mančasa Andra Interešu izglītības skolotāja

12.

Mulareka Inga 1. Sociālā pedagoģe, interešu izglītības skolotāja

13.

Muša Adrija Sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

14.

Ošiņa Elīza Anete 7.a Mājturības un tehnoloģiju, dizaina un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja

15.

Ošiņa Zanda 8.b Latviešu valodas, literatūras, teātra mākslas skolotāja

16.

Ploriņa Velga Sākumskolas skolotāja

18.

Rakovska Zaiga 4. Sākumskolas, datorikas, informātikas, interešu izglītības skolotāja

19.

Rozenšteine Jausma 5. Sporta, sporta un veselības, interešu izglītības skolotāja

20.

Rozenvalde Inese 3.a, 3.b Sākumskolas skolotāja

21.

Solovejs Mikus Latvijas un pasaules vēstures skolotājs

22.

Spale Anda 9.a, 9.b Mūzikas, interešu izglītības skolotāja

23.

Tjarve Sintija 2. Sākumskolas, interešu izglītības skolotāja

24.

Višņevska Guna 8.a Matemātikas skolotāja

Klašu audzinātāju saraksts

2021./2022. mg.

1. a klase Inga Mulareka

2. a klase Sintija Tjarve

3. a klase Inese Rozenvalde

3. b  klase Inese Rozenvalde

4. klase Zaiga Rakovska

5. a klase Jausma Rozenšteine

6. a klase Indra Krūmberga

6.b klase Indra Krūmberga

7.a klase Elīza Ošiņa

7. b klase Pārsla Bērziņa

8. a  klase Guna Višņevska

8.b klase Zanda Ošiņa

9. a klase Anda Spale

9.b klase Anda Spale

Klašu audzinātāju saraksts

2020./2021. mg.

1. a klase Sintija Tjarve

2. a klase Inese Rozenvalde

2. b  klase Inese Rozenvalde

3. klase Zaiga Rakovska

4. a klase Regīna Strautiņa

5. a klase Indra Krūmberga

5.b klase Indra Krūmberga

6.a klase Mikus Solovejs

6. b klase Pārsla Bērziņa

7. a  klase Guna Višņevska

7.b klase Zanda Ošiņa

8. a klase Anda Spale

8.b klase Anda Spale

9.  klase Aina Čakša

Klašu audzinātāju saraksts

2019./2020. mg.

1. a klase Renāte Uršte

1. b klase Inese Rozenvalde

2. klase Zaiga Rakovska

3. klase Regīna Strautiņa

4. a klase Simona Balašova

4. b klase Sintija Tjarve

5. a klase Andra Mančasa

5.b klase Pārsla Bērziņa

6.a klase Guna Višņevska

6. b klase Zanda Ošiņa

7.  klase Anda Spale

8. klase Aina Čakša

9. a klase Lāsma Sūniņa

9. b klase Indra Krūmberga

 

2018./2019. m.g.

 

1. klase Zaiga Rakovska

2. klase Samanta Balode

3. klase Anda Stanga

4. a klase Renāte Uršte

4. b klase Velga Ploriņa

5. a klase Guna Višņevska

5. b klase Zanda Ošiņa

6. a klase Anda Spale

6. b klase Regīna Strautiņa

7. klase Aina Čakša

8. a klase Lāsma Sūniņa

8. b klase Indra Krūmberga

9. klase Anita Auziņa