skolotāji 19_20

Klašu audzinātāju saraksts

2019./2020. mg.

1. a klase Renāte Uršte

1. b klase Inese Rozenvalde

2. klase Zaiga Rakovska

3. klase Regīna Strautiņa

4. a klase Simona Balašova

4. b klase Sintija Tjarve

5. a klase Andra Mančasa

5.b klase Pārsla Bērziņa

6.a klase Guna Višņevska

6. b klase Zanda Ošiņa

7.  klase Anda Spale

8. klase Aina Čakša

9. a klase Lāsma Sūniņa

9. b klase Indra Krūmberga

 

2018./2019. m.g.

 

1. klase Zaiga Rakovska

2. klase Samanta Balode

3. klase Anda Stanga

4. a klase Renāte Uršte

4. b klase Velga Ploriņa

5. a klase Guna Višņevska

5. b klase Zanda Ošiņa

6. a klase Anda Spale

6. b klase Regīna Strautiņa

7. klase Aina Čakša

8. a klase Lāsma Sūniņa

8. b klase Indra Krūmberga

9. klase Anita Auziņa