Skolas darbinieki

Inta Korsaka – direktora vietniece saimnieciskajā darbā

Esmeralda Vingre – lietvede

Inese Miščenko – grāmatvede

Irēna Birska- medmāsa

Viesturs Virmants Miķelsons – koncertmeistars

Ilga Pīrante – laborants

Inese Bražune – dienas dežurants

Ilona Ņikiforova- garderobiste

Baiba Caune – apkopēja

Olga Grudinskaja – apkopēja

Ieva Rasa – apkopēja

Valentīna Shved – apkopēja

Ginta Šmite – apkopēja

Vladimirs Maksimovs – strādnieks

Ēriks Miklaševičs – strādnieks

Leonars Novickis – ēkas un teritorijas dežurants

Jānis Pikšens – ēkas un teritorijas dežurants

Ceronis Ploriņš – ēkas un teritorijas dežurants

Ligita Sīka – sētniece

Ojārs Sīka – sētnieks