Slokas pamatskolas atbalsta personāla sastāvs

 

Komandas vadītājs:

Guntars Miķelsons (skolas direktors)

Komandas sekretārs:

Anda Spale (speciālais pedagogs)

Komandas speciālisti: 

Inga Mulareka (sociālais pedagogs)

Pārsla Bērziņa (logopēds)

Anda Spale (speciālais pedagogs)

Anita Grinhofa (bibliotekārs)