Kārtība par mācību procesa organizēšanu Slokas pamatskolā.

ŠEIT