Uzņemšana 1. klasē

uzņemšana sāksies no 2. marta līdz 25. maijam no pl. 9:00-16:00

  • Skolas ielā 3 (Jāuzrāda bērna un vecāka personu apliecinošs dokuments)
  • vai, aizpildot elektroniski iesniegumu un parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Nosūtot to uz e-pastu: slokaspsk@edu.jurmala.lv

             Iesnieguma forma uzņemšanai 1. klasē 

2020./21.m.g. 1. klases skolēnus gaida sk.Simona Balašova un sk.Sintija Tjarve.

 

Vispārējās pamatizglītības likuma 32.pants. nosaka:

Pamatizglītības obligātums

(1) Pamatizglītības ieguve ir obligāta.

(2) Pamatizglītības ieguvi sāk tajā kalendārajā gadā, kurā izglītojamajam aprit 7 gadi.

(3) Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības izglītojamais var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku vēlmēm un ārstu komisijas atzinumu.