Uzņemšana 1. klasē

Bērnu pieteikšana uzņemšanai 1. klasē 2021./2022. mācību gadam sāksies 2021. gada 1. martā un turpināsies līdz 2021. gada 24. maijam.

Kā pieteikt bērnu uzņemšanai 1. klasē?

 • Iesniegumu var iesniegt klātienē skolā no 1. marta līdz 24. maijam darba dienās (uzrādot vecāka un bērna personu apliecinošus dokumentus), ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Cien. vecāki, pirms ierašanās skolā, lūdzu, zvaniet pa tālr. 67811509!
 • Iesniegumu var nosūtīt pa pastu ar pasta zīmoga datumu no 1. marta līdz 20. maijam (ieskaitot) uz skolas adresi.
 • Iesniegumu var nosūtīt elektroniski no 1. marta līdz 24. maijam no plkst. 9.00 līdz 16.00 uz skolas oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu.

Skolas adrese:

Skolas iela 3

Jūrmala

LV-2011

e-pasts: slokaspsk@edu.jurmala.lv

iesniegums 1.klase

Slokas pamatskola piedāvā:

 • Pamatizglītības programmas apguvi;
 • Speciālās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • Videi draudzīgu izglītību: skola no 2002. gada īsteno Ekoskolu programmu;
 • Dalību projektā “Junior Achievement Latvia”, “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (“PuMPuRS”), kultūrizglītības programmā “Latvijas skolas soma”, lasīšanas veicināšanas programmā “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, programmā “Piens un augļi skolai”;
 • Atsaucīgus, radošus un zinošus skolotājus: skolā strādā 27 skolotāji, 1. klasi audzinās sākumskolas, latviešu valodas skolotāja Annija Baumane;
 • Optimālu skolēnu skaitu: skolā mācās 255 skolēni (14 klases);
 • Pagarinātās dienas grupu 1. kl. skolēniem no plkst. 11.30 līdz plkst. 17.30 ;
 • Individuālās konsultācijas visos mācību priekšmetos;
 • Skolēnu talantu izkopšanu mācību stundās, ārpusstundu pasākumos un 9 interešu izglītības programmās; https://www.slokaspsk.lv/?page_id=712
 • Sociālās pedagoģes Ingas Mularekas un logopēdes Pārslas Bērziņas atbalstu;
 • Vācu valodas un krievu valodas apguvi no 4. klases;
 • Siltas bezmaksas pusdienas;
 • Tīras, drošas, mūsdienīgas telpas un modernu aprīkojumu.

Slokas pamatskolas vērtības – cieņa, atbildība, radošums, attīstība.

Nāc mūsu pulkā!