Karjeras izvēles testi

Anketa “Orientācija” profesionālo interešu noteikšanai Nodarbinātības valsts aģentūras mājas lapā

Anketa “Darba izvēles faktori” Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā

“Pašnoteicējs” – tā ir metodika, kura Jums palīdzēs profesijas izvēlē. Gadījumā, ja Jūs jau esat izlēmis, par ko kļūt, tad “Pašnoteicējs” var apstiprināt Jūsu izvēles pareizību vai piedāvāt vēl citus iespējamos variantus (tests)

Tests “Saskarsmes stratēģija”