Karjeras konsultācijas

Karjeras izglītība skolā tiek plānota kā pasākumu kopums, lai skolēniem palīdzētu attīstīt prasmes interešu, spēju un iespēju samērošanā, lai sniegtu atbalstu karjeras mērķu izvirzīšanā, palīdzētu uzkrāt zināšanas un izpratni par darba pasauli, kā arī akcentētu sapņu profesijas ciešo saikni ar ikdienas mācību procesu, ievadītu karjeras plānošanā un sniegtu praktisku informāciju par tālākizglītības iespējām.

Tomēr galvenā darba daļa būs jāveic pašam skolēnam, jo karjera ir katra cilvēka spēju efektīva izmantošana dzīves mērķu sasniegšanai, viņa mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei visa mūža garumā gan sociālajā, gan profesionālajā jomā.

Karjeras izglītības skolotājs skolā:
•    informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos,
•    sniedz atbalstu viņu karjeras plānošanā,
•    koordinē karjeras izglītības darbu skolā,
•    organizē un īstenot plānotos karjeras izglītības pasākumus,
•    vāc un sniedz informāciju par karjeras iespējām.

Informāciju un konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem ir iespējams saņemt:

  • Skolā pie pedagoģes-karjeras konsultantes Andras Mančasas skolas bibliotēkā
  • Nodarbinātības valsts aģentūrā

http://www.nva.gov.lv/

  • Rīgas Tehniskās universitātes Karjeras centrā

http://karjera.rtu.lv/toposajiem-studentiem/

  • Latvijas Universitātes Karjeras centrā

http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/

  • Rīgas Stradiņa universitātes Karjeras centrā

http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem

  • pie Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas biedriem

http://lkaaa.lv/node/147