Slokas pamatskolā iespējams apgūt :

  • pamatizglītības programmu (kods 21011111)
  • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. (kods 21015611)

Karjeras izglītība

Slokas pamatskola realizē karjeras izglītību, lai audzēkņiem vieglāk būtu izvēlēties savu nākamo profesiju. Ar vairākām profesijām skolēni iepazīstas piedaloties mācību ekskursijās. Skola izmanto katru interesanto iespēju, lai aicinātu uz skolu retāku profesiju pārstāvjus.

Lai to visu sistematizētu, sadarbojamies ar nodibinājuma Fonds – Jūrmala cilvēkam” un tā dibinātā Jūrmalas profesionālās tālākizglītības iestādes un konsultāciju centra un Jūrmalas pilsētas domes atbalstītajai “Karjeras izglītības programma 1.-12.klasei”.

Sīkāka informācija pielikumā

 

Interešu izglītības programmas:

Interešu izglītība