AKTUALITĀTES

eu foto

Jūrmalas pilsētas Slokas pamatskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” kā izmēģinājumskola.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 23. marts – 2020. gada 30. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

2019./2020. mācību gads

2018./2019. mācību gads

Karjeras izglītības pasākums „ Profesiju daudzveidība zoodārzā”

2019. gada 8.maijā 30 Slokas pamatskolas 5. – 9. klašu skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā „ Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Pasākuma mērķis: iepazīt, kādu profesiju pārstāvji strādā zooloģiskajā dārzā.

Karjeras izglītības konkurss “IEPAZĪSTI, SAGRUPĒ, PASTĀSTI”

Slokas pamatskolā otrās klases skolēni (26.martā) un trešās klases (27. martā) skolēni savas zināšanas karjeras izglītības jautājumos pārbaudīja konkursā “IEPAZĪSTI, SAGRUPĒ, PASTĀSTI”.

Pasākuma mērķis: veicināt skolēnu izpratni par profesiju daudzveidību un, veicot praktiskus darba uzdevumus, iesaistīt bērnus aktīvā darbībā. Pilnveidot skolēnu vispārējās zināšanas karjeras  izglītības jomā un attīstīt radošās darbības pieredzi.

Vairāk par pasākumiem ŠEIT