JPD_personas_datu_apstrade

Atgādinājums vecākiem.

Katru gadu Jūs apliecināt savu piekrišanu fotografēšanai un filmēšanai, lai publicētu skolas avīzē un mājas lapā un skolas stendos.

JUMS IR TIESĪBAS ATSAUKT SAVU PIEKRIŠANU VAI NEDOT TO VISPĀR!