Slokas pamatskolas attīstības plāns 2017-2019

Slokas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Slokas pamatskolas pašpārvaldes simbols – video

Slokas_pamatskola_Akreditacijas_EK_zinojums