Slokas pamatskolas attīstības plāns 2019. – 2022.

Slokas pamatskolas pašvērtējuma ziņojums

Slokas pamatskolas pašpārvaldes simbols – video

Slokas_pamatskola_Akreditacijas_EK_zinojums