Adrese: Skolas ielā 3, Jūrmala, LV2011

e-pasts: slokaspsk@edu.jurmala.lv

Direktors – Guntars Miķelsons 67811509

Direktora vietniece mācību darbā – Lāsma Sūniņa  67732032

Direktora vietniece ārpusklases darbā – Andra Mančasa 67732032

Direktora vietniece saimnieciskos jautājumos – Inta Korsaka 67732760

Sekretāre 67811509

Skolotāju istaba: 67732032