Adrese: Skolas ielā 3, Jūrmala, LV2011

e-pasts: slokaspsk@edu.jurmala.lv

Direktors – Guntars Miķelsons 67811509

Direktora vietniece mācību darbā – Lāsma Sūniņa  67732032

Lietvede   67811509

Sociālais pedagogs – 63512679