Projekts “Pumpurs”

Slokas pamatskola piedalās projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(PuMPuRS) ar mērķi palīdzēt skolēniem, kuriem ir grūtības mācību priekšmetu apguvē, novērst neattaisnotus mācību kavējumus un veicināt labvēlīgu emocionāli psiholoģisko klimatu skolā.

Projekts “Pumpurs”