nordplus

 

No 7. līdz 11.septembrim skolas projekta komanda piedalījās starptautiskā projekta “Kinestētiskās mācīšanas un mācīšanās ietekme uz skolēnu izglītības apguves attīstības kvalitāti” sanāksmē Šilutes pilsētā Lietuvā. Starptautiskā metodiski praktiskā konferencē ar prezentāciju uzstājās Iveta Kravinska un radošo darbnīcu ar kinestētisko metodi “Upe” vadīja Indra Krūmberga.

upe

Financed by Swedish Counsilfor Higher Education (UHR)kinestetic

„Influence of Kinesthetic Teaching and Learning upon the Development of the Students’ Educational Quality“

Kinesthetic method of teaching is modern and worth while using it at school. All schools – partners will be given opportunities to develop students’ teaching/learning quality as innovative kinesthetic teaching methods will be used. It will help to improve students’ learning motivation and knowledge, develop quality, innovation and creativity in education, develop and strengthen cooperation between the Northern and Baltic states, including languages and cultures. Various kinesthetic teaching methods will be shown at the lessons to practice and the experience on  the topic gained will be shared with other schools’ colleagues. All the project material will be collected and presented in a released Methodical Book, workshops and in the international conference, including a CD with the examples of the lessons so that teachers could have opportunities to develop their pedagogical and didactical methods of teaching.

„Kinestētiskās mācīšanas un mācīšanās ietekme uz skolēnu izglītības apguves kvalitātes attīstību”

Kinestētiskās mācīšanas metode ir moderna un lietojama mūsdienu skolā. Visām skolām – partneriem būs dotas iespējas attīstīt skolēnu mācīšanas / mācīšanās kvalitāti, izmantojot kinestētisko mācību metodi kā inovatīvu. Tas palīdzēs uzlabot skolēnu mācīšanās motivāciju un zināšanas, veidos un attīstīs kvalitātes, inovāciju un radošumu izglītībā, attīstīs un stiprinās sadarbību starp Ziemeļu un Baltijas valstīm, iekļaujot valodu un kultūru. Kinestētiskās mācību metodes dažādība tiks parādīta mācību prakses un pieredzes par tematu, kas tiks koplietota ar citām skolām” kolēģiem. Visi projekta materiāli tiks apkopoti un prezentēti metodiskā grāmatā, starptautiskā konferencē un semināros, kā arī kompaktdisks ar piemēriem no mācību stundām, lai skolotājiem būtu iespējas attīstīt savas pedagoģiskās un didaktiskās mācību metodes.

 

Projekta dalībskolas: karte

Koordinē:

  • Silute Basic School Pamarys (Lietuva)

piedalās:

  • Ringsted commune Byskovskolen (Dānija)
  • Slokas pamatskola (Latvija)