Slokas pamatskolas iekšējās kārtības noteikumi

Noteikumu teksts

Slokas pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.gads

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.2021

Slokas pamatskolas pašvērtējuma aktualizācija

Pašvērtējuma teksts

Slokas pamatskolas akreditācijas EK ziņojums (2016.gads)

Akreditācijas ziņojums

Kārtība par mācību procesa organizēšanu Slokas pamatskolā

Kārtības teksts

Kārtība par mācību procesa organizēšanu Slokas pamatskolā ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Kārtības teksts

Slokas pamatskolas vērtēšanas reglaments

Vērēšanas reglaments

Pielikums par attālinātajām mācībām, testēšanas kārtību un mutes un deguna aizsegu lietošanu

Pielikuma teksts

Slokas pamatskolas atbalsta personāla reglaments