SirdsSkolēns

“Cilā savu sirdi, cilā,

Sirds tik viena tevi pacels!”

(Rainis “Zelta zirgs”.)

Šobrīd, kad visapkārt tik daudz nesapratnes, vēlamies pateikties cilvēkiem, kas bijuši mūsu lielākais atbalsts, veidojot drošu un draudzīgu skolu.

Iedvesmojoties no žurnāla “Skola & Ģimene”, portāla “E-klase” un laikraksta “Latvijas Avīze” izsludinātās akcijas “SirdsSkolotājs”, lūdzām balsot skolēnus, vecākus un skolotājus par SLOKAS PAMATSKOLAS SIRDSSKOLOTĀJU – pedagogu profesionāli ar vispārcilvēcisko vērtību prioritāti. Bērni balsoja arī par savas klases SIRDSSKOLĒNU – pašu draudzīgāko, atsaucīgāko, godīgāko, iecietīgāko, laipnāko klasesbiedru. Pēc aptaujas rezultātiem, nominācijas “SLOKAS PAMATSKOLAS SIRDSSKOLĒNS” uzvarētāji ir Jānis Rugens (1. kl.), Maksimilians Izotovs (2. kl.), Alise Brauhbāre (3.a kl.), Alise Dudajeva (3.b kl.), Viktorija Jermakova (4.kl.), Olivers Austers (4.kl.), Anete Daudzvārde (5.kl.), Nikoļa Sudņika (5.kl.), Lote Kalēja (6.b), Elizabete Laura Laugale (7.a kl.), Tomass Rāmulis (7.b kl.), Evelīna Rūta Vencele (8.a kl.), Zahars Zinovjevs (8.b kl.), Elīza Vulāne (9.a kl.), Andris Brandaus (9.b kl.). Bet mūsu skolas SIRDSSKOLOTĀJA ir Zanda Ošiņa, viņas SIRDSDARBS – kopā ar jauno paaudzi apzināt latviešu valodas un  literatūras bagātību.

Pateicamies katram bērnam un pieaugušajam, kas radījis labvēlīgu gaisotni, piederības un kopības izjūtu Slokas pamatskolā. Paldies ikvienam, kas veicinājis lepnumu par savu skolu un tās ļaudīm! Saskanīga, atbalstoša vide ir mūsu vērtība.

SirdsSkolotājs (1)

Komentári aizliegti.