Labbūtības ceļa karte

ceļa karte

Slokas pamatskolas skolēnu komanda- Elizabete Laugale, Estere Felicita Žukovska, Šameija Pļavinska- Purmale, Bruno Brauhbārs un skolotāja Iveta Kravinska  uzrakstīja projektu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un ieguva finansējumu projektā aprakstīto aktivitāšu īstenošanai.

“Labbūtības ceļa kartes” veidošanā, jaunieši pievērsa uzmanību jautājumiem, kas attiecas uz laika plānošanu, savu attālināto mācību izvērtēšanu un sadarbības attīstību savā klasē  ar spēļu palīdzību.

Projekta rezultāti:

  • 5.-9.klašu skolēnu dalība konkursā “Mans attālināto mācību stāsts” latviešu valodā un vizuālā mākslā. Labākie darbi saņēma balvas.
  • Katra stāva gaitenī izveidota “Labbūtības taka” par stresa atpazīšanu un palīdzību.
  • Katrā klasē iespējams spēlēt jaunas sadarbības spēles.
  • 4.-9.klases skolēni un skolotāji saņems laika plānotājus.
  • Projekta izvērtējums un pasākums skolas skolēnu līdzpārvaldēm un skolas vadības komandai.

Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības pasākumus, neizdevās plānotajos laikos īstenot paredzētās aktivitātes.

Lai arī projekta ietvaros aktivitātes var īstenot tikai līdz 2021.gada 31. decembrim,  projekta rezultātus iespējams izmantot arī nākamajā mācību semestrī.

Šis projekts ne tikai deva zināšanas par mentālo veselību, bet arī bija iespēja jauniešiem pašiem uzzināt kā uzrakstīt un realizēt projektu.

Projekts tika realizēts sadarbībā ar Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centru.

logot

Komentári aizliegti.