Latvijai – 103

Sagaidot Latvijas 103. dzimšanas dienu, skolas kolektīvs savu piederību dzimtajai zemei apliecināja dažādos darbos.

Patriotisma nedēļā vizuālās mākslas un latviešu valodas stundās bērni piedalījās zīmējumu, domrakstu un dzejoļu konkursā “Tu esi Latvijas dārgums”. No Beatrises un Esteres Felicitas radošajiem darbiem tika izveidota apsveikuma kartīte.

11

12

Helēna Kvitka, 6.b klase. “Tu esi Latvijas dārgums”.

 

leo

Gabriels Leo Žukovskis, 9.a klase. “Tu esi Latvijas dārgums”.

 

14

Monta Godkalne, 9.a klase. “Tu esi Latvijas dārgums”.

Dizaina un tehnoloģiju stundās skolēni iesaistījās akcijā “Staro mājās” un izveidoja brīnišķīgus gaismas objektus – svētku noformējumu. Mazākie bērni samīļoja Latviju savās plaukstās un izrotāja skolu.

16

 

Mūzikas stundās visas klases, kas mācījās klātienē, veidoja videosveicienu tēvzemei, dziedot tautasdziesmu “Mazs bij’ tēva novadiņis”.

17. novembra rītā skolas kolektīvs pulcējās tiešsaistes pasākumā, kas bija veltīts Latvijas dzimšanas dienai. Skolēni, skolotāji, skolas darbinieki un vecāki saņēma pateicību par darbu, kas Patriotisma nedēļā lika izjust piederību savai skolai un zemei. Par ģimenes, tautas, dzimtenes mīlestību liecināja skolēnu uzstāšanās: savu dzejoli par tēvzemes vērtībām deklamēja 8.a klases skolniece Evelīna Rūta Vencele, bet domrakstus par Latvijas dārgumiem lasīja 7.a klases skolnieki Estere Felicita Žukovska un Kārlis Grinsons. Svētkos skolas saimi sveica direktors Guntars Miķelsons, bet noslēgumā visi dziedāja Latvijas valsts himnu “Dievs, svētī Latviju!” 5. klases skolnieces Anetes Daudzvārdes pavadījumā. Skolēni un direktors arī atbildēja uz dažiem jautājumiem un pastāstīja par savām svētku svinēšanas tradīcijām. Pasākuma dalībnieku teiktais apliecināja, ka mūsu valstī ir daudz vērtību, taču lielākais dārgums esi tu pats – “dimants, kas spīd visspožāk, kad izrotā Latviju”. * (* No Esteres Felicitas Žukovskas domraksta.)

Pašā svētku dienā, 18. novembrī, Slokas pamatskolas kolektīvs izgaismoja rudenīgo Latviju, jau 21. reizi piedaloties pilsētas Gaismas ceļā. Pie skolas iedegās lāpas un Zalkša zīme, gudrības simbols, valsts karoga krāsās.

sveces

Paldies skolas saimei par svētku noskaņas radīšanu, patriotismu un mīlestības apliecināšanu Latvijai!

 

 

Pielikums Tu esi Latvijas dārgums

Komentári aizliegti.