Finanšu pratības konkurss

Apbalvoti finanšu pratības konkursu laureāti

Noslēdzies izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” (JA Latvia) sadarbībā ar Latvijas Banku un veikalu tīklu “Pepco” organizētais finanšu pratības konkurss 1.–4. kl. skolēniem “Mana vārdnīciņa” un 5.–9. kl. skolēniem “Biznesa pasakas”. Mācību gada laikā konkursiem tika iesniegtas 265 finanšu terminu vārdnīcas un 417 pasakas no 60 Latvijas skolām.

Konkursā “Mana vārdnīciņa” piedalījās mūsu skolas 2.-4. kl. skolēni, bet “Biznesa pasakas” latviešu valodas stundās rakstīja 7.-8. kl. jaunieši.

8.a klases skolniece Beatrise Libere savas biznesa idejas realizēja pasakā “Kukaiņu centrs”. Darbā meitene vēstīja par čubīšu, pavisam mazu un neievērojamu kukainīšu, dzīvi. Čubīšu ikdiena mainījās, kad viņiem radās doma izveidot modernu kukaiņu atpūtas centru koka dobumā. Uzņēmuma izveidē mērķtiecīgi iesaistījās visa ģimene: tētis Oko, mamma Džu, māsa Bī, brāļi Dū un Zū. Kā uzsver Beatrise, ne jau biznesa attīstība un ieņēmumi pasakā šķita tie svarīgākie. Nozīmīgākais bija tas, ka čubīši, čakli strādājot un sadarbojoties ar citiem meža iemītniekiem, jutās noderīgi un ieguva daudz draugu. Konkursā Beatrises sirsnīgā pasaka tika pamanīta: meitene kļuva par finanšu pratības konkursa Biznesa pasakas laureāti un saņēma Latvijas Ekonomikas attīstības foruma SPECBALVU 7. – 9. kl. grupā. Apsveicam! Novēlam arī turpmāk daudz radošu ideju!

biznesa pasakas

Beatrises Liberes pasakas ilustrācija.

Komentári aizliegti.