Skolēni saņem Zelta liecības.

Gada nogale ir mācību darba izvērtēšanas laiks. Audzinātāji sagatavo bērniem liecības, bet skolas direktors Guntars Miķelsons ik gadu pirms Ziemassvētkiem apsveic skolēnus, kam vidējais vērtējums ir 9 balles un augstāk. Šogad direktors pasniedza Zelta liecību, Pateicības rakstu un balvu par teicamām sekmēm Dominikam Žukovam (3.a), Letīcijai Gruntei (6.a), Elizabetei Laurai Laugalei (6.a) un Bruno Jurēvicam (9.kl.). Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, pozitīvo attieksmi un tiekšanos uz panākumiem! Pateicamies par atbalstu un veiksmīgu sadarbību skolēnu vecākiem!

WhatsApp Image 2020-12-18 at 12.32.17

WhatsApp Image 2020-12-18 at 16.15.56

WhatsApp Image 2020-12-18 at 16.16.12

WhatsApp Image 2020-12-18 at 16.16.33

Komentári aizliegti.